Tips voor zij-instromers in het basisonderwijs

Voor mij waren het zij-instroomtraject en het basisonderwijs nieuw. Ik had voordat ik startte geen enkele onderwijservaring. Vandaar dat ik een flinke zoektocht heb doorlopen om mijzelf van zoveel mogelijk informatie over het zij-instroomtraject en het basisonderwijs te voorzien. Ook ben ik ben ik tijdens mijn eerste ervaringen voor de klas nuttige tips voor zij-instromers tegen gekomen. Daarnaast praat ik natuurlijk veel met mijn andere 7 medestudenten aan de Pabo (Inholland Den Haag). Van elkaars ervaringen leren we erg veel.

Onder heb ik de tips die ik elke zij-instromer mee wil geven op een rij gezet. Voor sommige tips geldt dat ik ze graag vooraf zelf gekregen had. Anderen zijn (misschien) open deuren, maar daarom niet minder zinvol.

Heb jij zelf als zij-instromer of ervaren leerkracht nog tips die hier niet staan? Laat het mij weten!

Tips voor zij-instromers

Nee leren zeggen

Nee zeggen. Het klinkt raar als je nieuw begint op een school. Zeker als het een school is die je een kans biedt als zij-instromer. Maar toch is het één van de belangrijkste tips die ik mee kan geven. De focus moet liggen op je studie en het opdoen van ervaring voor de klas. Dus tijd voor commissies of werkgroepen is er niet de eerste 2 jaar. Daar heb je na die 2 jaar waarschijnlijk tijd en mogelijkheden genoeg voor.

Ook kan je nee zeggen als jouw directeur bedenkt dat je wel “even” in kan vallen bij een andere groep. Je bent toch immers in dienst? Je bent daar als zij-instromer vaak nog helemaal niet aan toe. Het kan tot frustratie leiden als je een nieuwe klas niet onder controle weet te krijgen en je geen directe ondersteuning hebt.

Duidelijke afspraken maken met je school (Praktijkplaats)

Maak goede afspraken met jouw school (praktijkplaats). Dit geldt voor de meest uiteenlopende zaken zoals begeleiding, ondersteuning, duo-partner, aanschaf studieboeken, inzet, werkdagen, salaris en vooruitzichten. Vaak zal je vanuit de vertrouwensband (ze investeren immers in je als zij-instromer) het gevoel hebben dat het goed zal komen. En dat komt het vaak ook. Maar niks is zo vervelend als jouw verwachtingen niet overeen blijken te komen met die van de school. Dat veroorzaakt stress die je niet kan gebruiken bij het zij-instroomtraject.

Niet alles in 1 keer willen kunnen

Je kan niet alles in 1 keer leren. Dat is één van de eerste dingen die mijn duo-partner tegen mij zei. Ik zei nog dat ik dat ook niet van plan was. Tot ik op het einde van de dag erachter kwam dat het toch in mijn aard zit om wel alles in éen keer te willen kunnen.

Dat gaat dus niet. Er komt zoveel op je af dat het beter is je te focussen op prioriteiten. Die prioriteiten kan je telkens weer bijsturen nadat je weer een vaardigheid eigen hebt gemaakt. Hoe jouw prioriteitenlijst er uit ziet is natuurlijk voor iedereen verschillend. Ikzelf heb mij eerst gefocust op controle over de groep en klassenmanagement. Van daaruit ben ik steeds verder de diepte in gegaan op didactisch en pedagogisch niveau. Dit valt ook goed samen met de studie.

Structuur aanbrengen / Plannen

De eerste weken krijg je veel informatie vanuit de Pabo over (online)informatiesystemen, vakken, boeken, college’s. Daarnaast krijg je ook veel informatie vanuit jouw school over alle (online)systemen, methodes, agenda’s, vakken, leerlingen, collega’s. Dat allemaal onder de knie krijgen is al een studie op zichzelf. Door structuur aan te brengen hou je de boel overzichtelijk en behapbaar.

Ikzelf heb vanuit mijn vorige branche geleerd om structuur aan te brengen middels het maken van overzichtelijke planningen met acties en data. Ik heb voor mijn studie ook zo’n planning gemaakt en deze thuis opgehangen. Voor school (klassenmanagement) heb ik een weekplanner waarop ik kan zien wat we elke week aan lessen geven, welke methodes daar bij horen etc. Dat is een standaard planning die ik samen met mijn duo-partner elke week invul voor de volgende week. Natuurlijk werkt dit voor iedereen anders.

Nuttige websites voor zij-instromers

De nuttige websites voor zij-instromers zijn terug te vinden op deze aparte pagina.