Wat is een zij-instromer basisonderwijs?

Zij-instromer basisonderwijs, een begrip dat de laatste tijd steeds vaker in het nieuws is. Zo werd op 28 januari 2020 nog door de NOS gemeld dat het kabinet nog eens 9 miljoen euro extra vrij zal maken voor zij-instromers. Het is ook niet zo gek met het huidige lerarentekort. Aan alle kanten wordt er gezocht naar oplossingen om dit tekort op te lossen. En de zij-instromer wordt als één van die oplossingen gezien.

Maar wat is een zij-instromer basisonderwijs? De rijksoverheid omschrijft het als volgt;

U bent een ‘zij-instromer in het beroep’ als u vanuit een ander beroep leraar wilt worden. (…) Als zij-instromer kunt u een opleiding volgen bij een lerarenopleiding. En tegelijkertijd kunt u, in dienst van een schoolbestuur, ervaring opdoen als betaalde docent of leerkracht voor de klas. In een ‘traject zij-instroom in het beroep’ combineert u werk en opleiding. Zo leert u direct op de werkplek.

(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs)

Iedereen kan dus de overstap maken naar het basisonderwijs. Maar dat gaat (gelukkig) niet zomaar. Voor het vak van leraar zijn bepaalde competenties nodig. Als je zij-instromer wilt worden moeten je voldoen aan een 3-tal eisen;

 • Een HBO of WO diploma.
 • Voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring die aansluit bij het basisonderwijs.
 • (VOG) Verklaring Omtrent Gedrag

Het assessment voor zij-instromers

Als je aan deze 3 vereisten voldoet is de volgende stap om op zoek te gaan naar een schoolbestuur (of stichting) die jou graag als leraar in dienst wil nemen en tijd (en dus geld) in je wil investeren. Je gaat dus op zoek naar een school/stichting die in je gelooft! De school ontvangt ook een subsidie van de Rijksoverheid als ondersteuning in de kosten.

Hoe een school/stichting dat geloof in jou als leraar krijgt verschilt per organisatie. In mijn geval heb ik twee dagen op twee verschillende scholen binnen de stichting (SCO Delft) mee gelopen. Hierbij ben ik te gast geweest bij verschillende groepen. Elke tweede dag heb ik een (zelf voorbereide) les moeten geven in aanwezigheid van de schooldirecteur. Met een positief oordeel van beide directeuren zou de stichting mij aanmelden voor de volgende stap.

Na goedkeuring van de school/stichting volgt de aanmelding voor het officiële assessment bij een lerarenopleiding (Pabo) naar keuze. Hier staan kosten tegenover die door de school/stichting betaald worden. Bij welke Hogeschool dat is verschilt per school/stichting. Het assessment is aan regels gebonden die zijn opgesteld vanuit de Rijksoverheid. De volgende zaken worden getoetst:

 • Ben je geschikt om direct voor de klas te staan.
 • Welke aanvullende scholing is er nog nodig.
 • Gaat het je lukken om binnen 2 jaar je bevoegdheid te halen. (Geen bachelor!)

Ik heb zelf mijn assessment gedaan bij Hogeschool InHolland Den Haag. Dit assessment bestond uit verschillende onderdelen;

 • Wiscat (Eigenvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde) toets met een minimaal resultaat van 120 (normaal 103) van de 200 punten. Bij een score onder de 90 val je direct af. Tussen 90 en 120 krijg je één herkansing.
 • Maken van diverse portofolio’s met onderbouwingen van al opgebouwde (relevante) ervaringen die duiden op voldoende competenties.
 • Gesprek met de leercoach om vast te stellen of je een realistisch beeld hebt van hetgeen de komende twee jaar verwacht wordt.
 • Opdrachten maken (2 uur) met onder andere lesvoorbereiding en nakijkwerk analyseren.
 • Rollenspel met een (lastige)ouder.
 • Gesprek met de assessoren over de inhoud van de gemaakte portfolio’s en het rollenspel.
 • Lesgeven in aanwezigheid van de assessoren op “mijn” school.

Het was zeker geen makkelijk traject. Het was een flinke omschakeling om vanuit een hele andere branche (de bouw) naar mijn competenties te kijken vanuit het onderwijsperspectief. Maar door voldoende voorbereiding, enthousiasme, gedrevenheid, talent en passie is het mij gelukt!

Het vervolg als zij-instromer

Na het behalen van het assessment gaat het eindelijk echt beginnen! Die start zal voor elke zij-instromer anders zijn. Ik start zelf begin februari 2020 met mijn zij-instroom traject bij Groep 6 van Het Mozaïek (Locatie Voordijkshoorn) in Delft. Tegelijk start ook mijn opleiding aan de Pabo bij Hogeschool Inholland.

Het verdere verloop van mijn leven als leraar (en zij-instromer) kan je volgen via www.meesterroel.nl of instagram @meester.roel.


Bovenstaand artikel is gebaseerd op informatie vanuit de Rijksoverheid en mijn eigen ervaringen met SCO Delft en Hogeschool InHolland. Wil je echt alles weten kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Daar staan alle spelregels exact uitgelegd! Vraag ook jouw school/stichting om hun eisen en manier van aanpak. En vraag met welke Hogeschool ze (eventueel) samenwerken.